pilynė

pilynė
×pìlynė (plg. l. piła) sf. (1) NdŽ, Krtn, pỹlynė (1) Skd, Grg, pỹlinė (1), pìlinė (1); SD250, Q67, Lex229, CI229, R51, Sut nuveltas ar guminis sviedinys, kamuolys: Še, tau pỹlynę nupirkau Skuode Ms. Mesk man pilynę! Rs. Iš plaukų nuvelta pilynė J. Vaikų pilynė parietėjo po jo kojų M.Valanč. Pìlinę mušti K. Kitos linksmybės jaunuomenės, apei kurias jau didumą minavojau, buvo ritinis, pilynė, suopynė, stutės, tabalai, žiužis ir lauminėsena S.Dauk. ^ Velu kaip pỹlinę šakume (smarkiai dirbu) Štk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • lauminėsena — laũminėsena sf. (1) žr. lauminėjimas 1: Kitos linksmybės jaunuomenės, apei kurias jau didumą minavojau, buvo ritinis, pilynė, suopynė, stutės, tabalai, žiužis ir lauminėsena, kurios ne vien linksmino, bet dar pratino juos gyvuman ir skudruman… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parietėti — 1 parietėti 1. Lkm žr. pariedėti 1: Vos tai ištarė, akmuo toliaus parietėjo M.Valanč. Parietėjo akmuo Grž. Parietėk truputį, ir sukas galva Ds. Kai tas žiedas parietė[jo], visas dvaras sudrebė[jo] (d.) Tvr. 2. intr. pasiristi (po kuo): Vaikų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pila — ×pilà (l. piła) sf. (4), pylà (4) K; B, N, FrII143 žr. pilynė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pilinyčia — ×pilinyčia sf. R51, N, [K] namai, vieta, kur žaidžiama pilyne, sviediniu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pilinė — ×pilìnė sf. (2) Sug apskrito medžio atpjova, skritė, ritulys (žaidžiant ritinėti žeme); plg. pilynė: Nupjauk pilìnę, eisma ritinėt Trgn. Rateliai būdavo an pilinė̃lių Trgn. ^ Graži, apskriti, kaip pilìnė (apie storą moterį) Ktk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suopynė — suõpynė sf. (1) NdŽ, Akm, Rt, Als, Krtn, Sr, suopynė (1) Kv; Lks, Lž, Lkž sūpuoklės, sūpynės: Pasiek suõpynę, pasisuopuosma KlvrŽ. Iškrito iš suõpynės Vkš. Par Velykas pasidirbsma suõpynę Vkš. Liuob prisiriš visokių suõpynių i iškris, i… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tabalai — 1 tabalaĩ sm. pl. (3b) 1. MLTEIII459, DŽ1 mušamasis lietuvių liaudies muzikos instrumentas iš pakabintų lentelių: Kanklės, birbynės, tabalai, daudytės – nežinomų liaudies meistrų sukurti lietuvių liaudies muzikos instrumentai sp. Muša tabalus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žaislas — 1 žaĩslas sm. (4) J.Ger, DŽ, žaislas (3) KBII54, KGr149, KII11,196, K, LsB453, J.Jabl, LVIV787, Rtr, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ; SD138,47, R, MŽ 1. nj. N, L, LLI6, ŠT239,265, Š, Šlč daiktas, su kuriuo žaidžiama: Vaikų žaĩslas NdŽ. Žaislų̃ parduotuvė DŽ.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žaisti — 1 žaĩsti, žaĩdžia, žaĩdė DŽ, žaisti, žaidžia, žaidė J.Jabl, Š, K.Būg, Rtr, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ; SD138,47, SD78, Lex81, KlC62, R, MŽ, MŽ445, D.Pošk, Sut, M, L, ŠT239,265 1. intr. nj. linksmai leisti laiką ką veikiant; turėti pramogą: Kūdikiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žiužis — 1 žiùžis sm. (2) BŽ138, DŽ, NdŽ, KŽ, DūnŽ; Rtr, žiužỹs (4) E(Pn), KŽ 1. susuktas skarinys mušti (ppr. žaidžiant): Žiùžis yra susuktas iš skaros J. Nevyk žiùžį kietai – skaudus būs Šll. O tas [Užgavėnių žydas] su kepure tokia paaukštinta tura… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”